Ứng Dụng

Tổn thương sắc tố

- Màu mực xăm khác nhau.

- Nevus of Ota / Ito / Blue.

- ABNOM.

- Tàn nhang.

- Nám.

- PIH.

- Age Spots.

- Solar / Simplex Lentigo.

- Cafe' au Lait.

Genesis mode

- Flusing.

- Acne redness.

- Redness.

điều trị hiệu quả bằng picocare 450