IV. Ưu Điểm

 - Được sử dụng một cách độc lập mà không cần kết nối máy tính.

- Chẩn đoán tự động và nhanh.

- Sử dụng thuận tiện.

- Xác định các bề mặt ba chiều của da trong trình xem 3D.

- So sánh kết quả trước và sau.

- Sao lưu dữ liệu hỗ trợ sử dụng.