1/ Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản.

2/ Tỉ giá thanh toán: theo tỉ giá bán ra của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam.

3/ Thanh toán: 

  • Bên A đặt cọc cho bên B 50% giá trị hợp đồng.

  • Số tiền còn lại sẽ được thanh toán tính từ thời điểm bên A nhận bàn giao thiết bị. 

4/ Bên A phải đảm bảo thanh toán cho bên B theo đúng thời hạn quy định bất kể có yêu cầu hay không. Sau 07 ngày (làm việc) của hạn thanh toán mà bên A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, bên A phải trả lãi cho khoản tiền quá hạn với mức lãi suất 1.5% mỗi tháng tính theo từng ngày kể từ ngày đến hạn cho tới ngày thanh toán. 

5/ Mọi sự chậm trễ về thanh toán công nợ bên A phải thông báo trước cho bên B và được bên B đồng ý bằng văn bản. Nếu không bên B sẽ từ chối thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì theo hợp đồng. 

6/ Quá hạn thanh toán công nợ 03 tháng bên B sẽ tiến hành thu hồi máy mà không cần sự đồng ý của bên A, cho tới khi bên A hoàn thành nghĩa vụ thanh toán công nợ. Bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm mọi chi phí phát sinh.