1/ Phương tiện vận chuyển: Do bên B chịu trách nhiệm

2/ Thời gian giao máy: Sau 15 ngày làm việc kể từ khi bên B nhận tiền đặt cọc hợp đồng của bên A. 

3/ Khi bên A nhận hàng, hai bên phải có những hồ sơ sau:  Biên bản giao nhận hàng hóa: về số lượng, chất lượng. 

4/ Khi nhận hàng, bên A có trách nhiệm kiểm nhận tình trạng, quy cách, chủng loại hàng hóa. Trường hợp không đúng theo điều lệ hợp đồng phải tiến hành lập biên bản, bên B chịu mọi chi phí tổn thay thế, nếu không bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.