Triệt lông

Lông được hình thành từ một đơn vị lông-tuyến bã, thường nằm tại tầng...

Chi tiết
X