Điều trị bớt màu cafe bằng công nghệ Nd: YAG Q - Switched.