IV. Ưu Điểm

Scahill cho phép lựa chọn 2 chế độ phát xung. Normal Pulse và U Pulse, kích thước tia nhỏ nhất 70 μm.

- Sử dụng ống kim loại RF Tube ( SYNRAD - USA ) năng lượng ổn định chính xác.

- 5 chế độ phát tiaa và hệ thống quet nhanh phù hợp với các mục tiêu trị liệu khác nhau. 

- Bộ phát xung chính xác tuyệt đối ít gây đau, giảm thời gian nghỉ dưỡng và phục hồi nhanh chóng. 

                   Fractional handpiece

                  Surgical handpiece