Giới Thiệu

Hình ảnh nguyên tắc :

hình ảnh nguyên tắc máy cosjet sr


Ứng Dụng

Hệ Thống

hệ thống máy cosjet sr                                                                     


Thông Số Kỹ Thuật

Irradiation Type Long Pulse Nd: YAG Laser
Wavelength 1064nm & 1320nm
Repetition Rate Single, up to 1 ~ 10Hz
Maximum Energy
  • 1064nm up to 50J / 1320 up to 15J
  • Skin Cooling Spray
  • Sapphire Window Contact Cooling
Pulse Duration 350μs~1ms (Short) / 1ms~100ms (Long)
Weight 40kg
Dimension 490 x 749 x 1256 ( D x W x H )

Ưu Điểm

Tính năng và chỉ định

- An toàn và hiệu quả với hệ thống làm lạnh, làm mát khi.

- Rất hiệu quả để loại bỏ mạch tóc tổn thương.

- Trẻ hóa với tất cả các loại da bằng chế độ Genesis.

- Thời gian điều trị nhanh với kích thước điểm lớn ( 10mm ).

- Có hiệu quả cho trẻ hóa da với bước sóng 1320nm.

Dấu hiệu

- Mạch máu tổn thương.

- Mụn.

- Dual Laser Toning.

- Genesis.


Hỏi / Đáp