Ưu Điểm

Tính năng và chỉ định

- An toàn và hiệu quả với hệ thống làm lạnh, làm mát khi.

- Rất hiệu quả để loại bỏ mạch tóc tổn thương.

- Trẻ hóa với tất cả các loại da bằng chế độ Genesis.

- Thời gian điều trị nhanh với kích thước điểm lớn ( 10mm ).

- Có hiệu quả cho trẻ hóa da với bước sóng 1320nm.

Dấu hiệu

- Mạch máu tổn thương.

- Mụn.

- Dual Laser Toning.

- Genesis.