Tính năng, đặc điểm

- Tối ưu chất lượng tia và chế độ Top Hat.

- Toning xung và vùng Toning ( 10mm ).

- Tia Laser Toning kép và chế độ Genesis.

- Phóng to và chuẩn trực tay khoan.

- Tay khoan tự động quay.

Chỉ dẫn

Cosjet Toning.

- Laser mềm Peel và Genesis.

- Tổn thương sắc tố da.

- Tổn thương biểu bì.

 Hệ thống

hệ thống thiết bị thẩm mỹ máy cosjet atrs