Thông Số Kỹ Thuật

Loại chiếu xạ Q - Switched Nd: YAG Laser
Năng lượng tối đa

532nm: 500mJ / 1064nm: 1300mJ / PTP mode:

1600mJ / Genesis chế độ: 3500mJ

Bước sóng 532nm và 1064nm
Thời gian phát xung 4ns ~ 48ns ( chế độ Q - Switched ) / 80 ~ 480 ~ ( chế độ Genesis )
Tốc độ lặp 1 ~ 10 Hz
Kích thước điểm 2 ~ 10nm