Giới Thiệu

Có rất nhiều loại Q - Switched Nd: YAG Laser nhưng ATRS hoàn toàn là giải pháp tốt nhất cho hệ thống Q - Switched Nd: YAG Laser. Chế độ Top - Hat hoàn hảo và công nghệ tia chùm.

ATRS rất quan trọng và mang tính quyết định trong phương pháp điều trị Laser Toning và điều trị tổng thể của sắc tố. Nhà cung cấp vẫn tiếp tục nâng cấp chúng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng đó là lý do tại sao rất nhiều bác sĩ và các học viên vẫn áp dụng với ATRS trên toàn thế giới hơn 15 năm. Biểu bì tổn thương được điều trị bằng bước sóng 532nm và tổn thương Dermal Pigment được điều trị bằng bước sóng 1064nm mà áp dụng cho ATRS. Bạn có thể dễ dàng sử dụng Soft Peel với kem Carbon và chế độ Genesis dựa trên ATRS cơ bản.

Hình ảnh và nguyên tắc

chế độ tia chùm top hat