III. Thông Số Kỹ Thuật

Tên và model A - One Smart
Kích thước sản phẩm / Trọng lượng 302mm ( W ) x 369 ( H ) x 480 ( T ) / 7800g
Nhà sản xuất / Quốc gia Bomtek Electronics Co, Ltd / Hàn Quốc ( Seoul )
Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng Những lỗi do nhà sản xuất được bảo hành một năm sau khi mua hàng