Ứng Dụng

  • Điều trị tận gốc mọi loại mụn.
  • Giảm tiết bã nhờn.