Ứng Dụng

Nâng mặt với công nghệ BI-POLAR

Nâng mặt ( Bipolar )

 

thiết bị thẩm mỹ, máy thẩm mỹ new midas là thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao hàng đầu hiện nay

Se khít lỗ chân lông ( Bipolar )

 

thiết bị thẩm mỹ, máy new midas là thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao hàng đầu hiện nay

Giảm nhăn ( Bipolar )

thiết bị thẩm mỹ, hiệu quả giảm nhăn máy new midas

Thon gọn cơ thể với công nghệ Monopolar

Bụng ( Monopolar )

 

thiết bị thẩm mỹ máy new midas có hiệu quả làm thon gọn cơ thế

 Số lần trị liệu ?  Mức độ thường  xuyên ?  Bụng trên  Đường dọc rốn  Bụng dưới
 10  2 lần / 1 tuần ( 5  tuần )  80cm = 70cm (  -10cm )  88cn = 79cm (  -9cm )   92cm = 83cm (  -9cm )

 

thiết bị thẩm mỹ máy new midas có hiệu quả làm thon gọn cơ thể

Số lần trị liệu? Mức độ thường xuyên?  Bụng trên Đường dọc rốn Bụng dưới
8 2 lần / 1 tuần (3 tuần) 71cm = 67cm (-4cm) 71cm = 67cm (-4cm) 86cm = 77cm (-9cm)

 

thiết bị thẩm mỹ máy new midas có hiệu quả làm thon gọn cơ thể

Số lần trị liệu? Mức độ thường xuyên? Bụng trên Đường dọc rốn Bụng dưới
8 2 lần / 1 tuần ( 4 tuần ) 91.8cm = 84cm (-7.8cm) 95cm = 89cm (-6cm) 98cm = 92.5(-5.5cm)

 

 thiết bị thẩm mỹ máy new midas có hiệu quả làm thon gọn cơ thể với công nghệ monopolar

 Số lần trị liệu ?  Mức độ thường xuyên ?  Bụng trên  Đường dọc rốn
 10  2 lần / 1 tuần (5 tuần)  91cm = 80cm (-11cm)  96cm = 86cm (-10cm)

 

Thắt lưng

 

thiết bị thẩm mỹ máy new midas thon gọn cơ thể phần thắt lưng

Số lần điều trị? Mức độ thường xuyên? Bụng trên Đường dọc rốn Bụng dưới
10 2 lần / 1 tuần (5 tuần) 80cm = 70cm (10cm) 88cm = 79cm (-9cm) 92cm = 83cm (-9cm)

 

thiết bị thẩm mỹ máy new midas có hiệu quả trong việc là thon gọn cơ thể

Số lần điều trị Mức độ thường xuyên Bụng trên Đường dọc rốn Bụng dưới
10 2 lần / 1 tuần (5 tuần) 80cm = 70cm (-10cm) 88cm = 79cm (-9cm) 92cm = 83cm (-9cm)

 

thiết bị thẩm mỹ máy new midas có hiệu quả trong việc là thon gọn cơ thể

Số lần điều trị Mức độ thường xuyên? Bụng trên Đường dọc rốn Bụng dưới
6 2 lần / 1 tuần (3 tuần) 89cm = 85cm (-4cm) 92cm = 86cm (-6cm) 94cm = 87cm (-7cm)

 

thiết bị thẩm mỹ có hiệu quả làm thon gọn cơ thể phần thắt lưng

Số lần điều trị Mức độ thường xuyên? Bụng trên Đường dọc rốn
10 2 lần / 1 tuần (5 tuần) 91cm = 80cm (-11cm) 96cm = 86cm (-10cm)

 

thiết bị thẩm mỹ máy new midas trị liệu vùng thắt lưng

 Số lần trị liệu ?  Mức độ thường xuyên ?  Bụng trên Đường dọc rốn
10 2 lần / 1 tuần (5 tuần) 91cm = 80cm (-11cm) 96cm = 86cm (-10cm)

 

Giảm béo ( Monopolar )

 

hiệu quả giảm béo máy new midas

Số lần trị liệu ? Mức độ thường xuyên ?
10 2 lần / 1 tuần (5 tuần)

 

hiệu quả giảm béo máy new midas

Số lần trị liệu ? Mức độ thường xuyên ?
10 2 lần / 1 tuần (5 tuần)

 

hiệu quả giảm béo máy new midas

Số lần điều trị ? Mức độ thường xuyên ?
5 2 lần / 1 tuần

 

hiệu quả giảm béo máy new midas

Số lần trị liệu ? Mức độ thường xuyên ?
5 2 lần / 1 tuần

( Lưu ý: Hiệu quả có thể thay đổi tùy theo cơ địa của mỗi người )