Ưu điểm kỹ thuật DOUBLO

  • Trị liệu chính xác và an toàn
  • Hình ảnh điều trị có độ phân giải cao
  • Chi phí điều trị hợp lý 
  • Tuổi thọ thiết bị cao
  • Giao diện thân thiện với người sử dụng